jakie rusztowanie do ocieplen

jakie rusztowanie do ocieplen Teoretycznie zwolennicy poruszać się w kierunku lider chce im się ruszyć. Do tego stopnia, że ??zwolennicy zależy od lidera do kierunku, w podobnym stopniu lider zależy zwolenników do wykonywania jego poleceń (Badaracco, 1989) ..

Jak Leadership Works

Andrew Fastow, dyrektor finansowy Enronu, powiedział swoim podwładnym, że powinni wykonywać pewnych czynności, nawet jeśli takie akty były nielegalne. Występowali tych aktów, bo powiedział, powinni je wykonać i był ich przywódcą. Normalnie ludzie odrzucić taki wniosek, ale ze względu na związek jest jednym z liderów / zwolenników, norm, przepisów i tradycji zazwyczaj w miejscu zostały wyparte przez dynamiczny przywództwa (Eichenwald, 2004).

Działania że przywódcy Wykonaj

Liderzy wykonywać wiele ważnych działań w firmie. W szczególności są to środki zmieniają, inicjatorów i realizatorów. Oni widzą, że pewne rzeczy muszą być zmienione, i jako takie, zaczynają zmianę i wziąć udział w rzeczywistym procesie podejmowania zmian. Biorą kontrolę procesu, gdy jest to konieczne, lub gdy proces lub organizacji nie jest skutecznie wykonującego. Oni wskoczyć i wziąć stery.

Ponadto liderów zestalenia rzeczy, gdy struktura traci kształt. Trzymają razem poprzez skoncentrowanie się na całość, a nie na części. Oni nie patrzą na śrubach budynku, ale w całkowitej budynku.

Z punktu widzenia charakteru ustaw one dobry przykład prowadząc życie integralności ponieważ chcą ich zwolenników do naśladownictwa. Niemoralne zwolennicy ustawione na scenie kierownictwem dynamicznego się rozpadać.

Dodatkowo, są one osoba sensu w czasach kryzysu. napędzania ich ruchu do przodu, mimo że sprawy nie podnosząc wzroku. Lider nie akceptuje problemy pozostają na zegarek. Nierozwiązane problemy trzymać ruchu pleców. Lider organizuje i deleguje odpowiedzialność w stosunku do osób przypisanych zadań (Badaracco, 1989).

– autor artykułu